Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas|Bdbazar Patrika

Kế hoạch mở bán các sản phẩm còn lại của Hado Charm Villas chưa thể triển khai, do Ban lãnh đạo Hà Đô nhận xét thị trường bất động sản còn khó khăn.

Trong Bản tin nhà đầu tư quý III/2023, CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) lý giải kế hoạch mở bán các sản phẩm còn lại của Hado Charm Villas (thời đoạn 3) chưa thể triển khai, do Ban lãnh đạo đánh giá thị trường bất động sản còn phức tạp, mở bán thời khắc thời điểm hiện tại chưa phải là thời khắc để tối ưu hóa lợi nhuận từ các sản phẩm còn lại. Do đó, quý III chưa ghi nhận thêm doanh thu từ ngành nghề này.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

Doanh nghiệp lý giải lúc này, dự án đang hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài của 528 sản phẩm và đang hoàn thiện nốt các hạng mục tiện ích và hạ tầng để đưa vào sử dụng. 

Theo BCTC thống nhất quý III/2023, thu nhập thuần gần của Hà Đô gần 460 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm 68% về hơn 99 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận sau thuế quý này giảm là do doanh thu từ mảng bất động sản giảm, trong lúc những ngành nghề khác vẫn duy trì ổn định.

Lũy kế 9 tháng, Hà Đô ghi nhận 2.020 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 544 tỷ đồng LNST, giảm lần lượt 19% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp chính cho thu nhập nửa đầu năm của doanh nghiệp này vẫn là mảng tích điện (thủy điện, điện mặt trời, điện gió) với hơn 1.295 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng mua bán bđs đem về hơn 183 tỷ đồng, giảm 77%.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

Chứng khoán Vietcap cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023, Hà Đô đã bàn giao 15 căn Charm Villas (quý I là 13 căn, quý II là 2 căn) và ghi nhận thu nhập tại mức 183 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính bán niên đang kiểm toán, nhóm tìm hiểu nhận thấy 229 tỷ đồng thu nhập, trước đây được ghi nhận là doanh thu mảng bds trong BCTC quý II/2023 của Hà Đô, đang được phân loại lại là thu nhập mảng xây dựng.

Lý do Hà Đô chưa mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Charm Villas

Tuy nhiên, Vietcap cho rằng khoản doanh thu trên đến từ việc xây dựng các căn hộ đã bàn giao tại dự án Charm Villas, do dự báo tập đoàn này không tồn tại thu nhập mảng xây dựng vào năm 2023.

POSTER FOXSEOTOOL

Spread the love